Referenties

Stichting De Zorggroep, Venlo

Concernmanager Facilitaire Zaken a.i.. Verantwoordelijk voor ICT, Huisvesting, Logistiek en algemene zaken, Daarbij beleidsmatig verantwoordelijk voor ontwikkelingen in de organisatie als het gaat om horeca/gastvrijheid, zorgalarmering. Lid van het Directie Beraad en diverse projectgroepen.

Concernmanager Facilitaire Zaken a.i., Stichting De Zorggroep Venlo


Stichting Pantein

Adviseur bij de ontwikkeling van de Thuiszorgwinkels, WMO en uitleen. Lid van de projectgroep die de uitbesteding van deze activiteit tot stand gebracht.

Advisuer, Stichting Pantein


Stichting Zorggroep Sint Maarten

Adviseur van het project eten en drinken. Concept ontwikkeling in samenwerking met de projectleider en de directeuren voor de verschillende divisies. Ontwikkeling van een nieuw beleid op het gebied van Gastvrijheid en eten en drinken. Met behoud van ‘couleur locale’ realiseren van een op stichtingsniveau gedragen concept.

Adviseur eten en drinken, Stichting Zorggroep Sint Maarten


Stichting Marga Klompé

Ontwikkelen van het concept eten en drinken en fitness voor de nieuwe locatie Mariënhof in Lichtenvoorde. Een geheel nieuw project met een nieuwe visie op zorgverlening voor 30 dementerende ouderen. Voor de horeca & fitness accommodatie wordt gezocht naar een professionele commerciële exploitant. Samen met de locatie verantwoordelijke wordt de synergie gezocht met horeca & fitness om de ‘buitenwereld’ met de wereld van dementerende te verbinden.

Adviseur, Stichting Marga Klompé


Stichting Rivierduinen

Concern adviseur Facilities a.i. Zwangerschapsvervanging, taken met name gericht op brandveiligheid, zorg voor voeding, nieuwbouw Rijnveste II en functionele sturing/coaching Facilitair Coördinatoren.

Adviseur Facilities a.i., Stichting Rivierduinen


Stichting de Boeskool

Adviseur met als opdracht om de toekomstige producten/diensten van de productiekeuken af te stemmen op de vraag van de drie klanten vast te stellen. De drie klanten zijn de locaties van de stichtingen Livio, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten.

Adviseur, Stichting De Boeskool


Sensis

Als interim manager met name verantwoordelijk voor de insourcing van ICT bij fusie partner Visio. Huisvestingsprojecten, realisatie van nieuwe school voor visueel gehandicapten kinderen in Rotterdam en VO van nieuwbouw intramurale voorziening voor 105 meervoudig visueel gehandicapten. Inrichtingsplan voor de nieuwe landelijke Facilitaire Organisatie van de Koninlijke Visio opgesteld (fusie van de stichtingen Visio (Huizen), Sensis (Grave) en de Brink (Vries).

Manager Huisvesting, Automatisering en Serivices, Sensis


Sint Jans Gasthuis (Weert)

Als adviseur betrokken bij de ontvlechting voedingsorganisatie Land van Horne en Sint Jans Gasthuis. Advies functie m.n. gericht op de herinrichting van de maaltijdvoorziening van het Sint Jans Gasthuis. De productiekeuken werd gesloten en maaltijden werden betrokken van een collega instelling in Venray.

Adviseur Projectorganisatie Voeding, Sint Jans Gasthuis (Weert)


Vivent (Den Bosch)

Als interim manager verantwoordelijk voor de herinrichting van de voedingsorganisatie. De aansturing gecentraliseerd, productiekeukens gesloten, aanbesteding externe leverancier en de verschillende restaurants heringericht. Aansluitend de Facilitaire Organisatie gecentraliseerd. Stichting Vivent heeft 5 intramurale locaties in Den Bosch en omstreken en een verleent een breed pakket aan thuiszorg diensten- en producten.

Hoofd Facilitaire Organisatie, Stichting Vivent (Den Bosch)


Stichting Rivierduinen, Oegstgeest

Als Concernadviseur Facilities verantwoordelijk voor het facilitaire beleid van deze GGz Instelling, met name op het gebied van gastvrijheid, BHV, inkoop en HKZ zijn de werkzaamheden verricht.

Concernadviseur Facilities, Stichting Rivierduinen, Oegstgeest


Stichting De Wever, Tilburg

(fusie van Zorgcentrum Tilburg Zuid en Conventus) Als interim manager verantwoordelijk voor het beschrijven, begeleiden en implementeren van de herinrichting van de facilitaire dienst, met name voor de decentrale- maar ook voor de centralebedrijfsprocessen. De decentrale facilitaire organisaties moeten worden heringericht onder de functionele aansturing van de centrale Facilitaire Organisatie. Centraal wordt m.n. op inkoop, huisvesting, magazijn en logistiek ondersteuning geboden aan de locaties.

Interim Manager Facilitaire Zaken, Stichting De Wever, Tilburg


Groenhuysen, Roosendaal

Groenhuysen, een sterk groeiende instelling voor de ouderenzorg, biedt haar cliënten eigentijdse zorg. Als interim manager verantwoordelijk voor het beschrijven, transformeren van het Facilitair Bedrijf van de 15 locaties van deze stichting. Dit leidde tot: het centraal borgen van de kennis, het sluiten van vier productiekeukens, het herbezetten van de restaurants en het herinrichten van het Facilitair Bedrijf.

Interim Manager Facilitaire Zaken, Stichting Groenhuysen, Roosendaal


Stichting Sint Jacob

Stichting voor ouderenzorg met locaties in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen. Sluiten van acht traditionele gekoppelde keukens en het implementeren van nieuwe voedingsconcepten en locale assemblagekeukens.

Projectleider voeding, Stichting Sint Jacob


Sensis

Sensis is een fusie organisatie voor zorg en onderwijs voor visueel gehandicapten in Zuid Nederland. Nieuw beleid geformuleerd en geïmplementeerd. Hierbij is zoveel mogelijk gedecentraliseerd en is een centrale facilitaire stafdienst overgebleven op het gebied van automatisering, huisvesting en services. Tevens plan opgesteld voor aan telecom- en dataplatform om de elf locaties in Zuid Nederland te verbinden, wat ook uitgevoerd wordt. Sturing gegeven aan diverse huisvestingsprojecten.

Hoofd Facilitaire Dienst a.i., Sensis


Stichting CKVBZ

Begeleiding projectorganisatie bij de realisatie van een ontkoppelde keuken in Oldenzaal.

Adviseur, Stichting CKVBZ


Stichting Breeder Veld (Livio)

Stichting 'Breeder veld', prominente dienstverlenende organisatie op het gebied van ouderen- en verpleeghuiszorg met ca. 1000 woningen en 180 verpleeghuisbedden in Enschede. Als facilitair-manager a.i. integraal verantwoordelijk voor de ondersteuning naar het primaire proces. Aanzet gegeven tot een verdere decentralisatie van facilitaire processen en dit in een beleidsplan voor de komende jaren vastgelegd.

Facilitair Manager a.i., Stichting Breeder Veld


De Kokerij, Geestelijke gezondheidszorg 's Hertogenbosch

De werkgroepen productie, logistiek en onderhoud werden, kort voor de ingebruikname van de nieuwe productie- en assemblagekeuken, begeleid. De keuken is een samenwerking tussen de Van Nijnsel Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) en GGz Den Bosch (psychiaterie) en is verantwoordelijk voor ca. 1500 warme- en ca. 2000 broodmaaltijden per dag.

Begeleider, adviseur werkgroepen De Kokerij van de Geestelijke gezondheidszorg 's Hertogenbosch


Waterleiding Maatschappij Limburg

Verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling facilitaire ondersteuning met o.a. de projecten bedrijfshulpverlening, wagenparkbeheer, terreinbeheer en vastgoed. Tevens is een aanzet gegeven tot het centraliseren van de facilitaire ondersteuning voor de kantoorlocaties in de Limburg op het gebied van schoonmaak en catering.

Interim manager Facilitaire Ondersteuning Waterleiding Maatschappij Limburg


Vincent van Gogh Instituut

Voor het Vincent van Gogh Instituut, een GGz-instelling in Limburg, is een traject ten behoeve van uitbesteding van werkzaamheden en vervreemding van facilitaire diensten geïnitieerd. Het accent lag op het behoud van kwaliteit van de dienstverlening, een verantwoord personeelsbeleid en transformatie van een traditionele werkwijze naar een ondernemende en klantgerichte organisatie. Een en ander heeft geleid tot een sterk afgeslankte organisatie.

Interim Manager Facilitair Bedrijf, Vincent van Gogh Instituut


Novadic

Novadic is een instelling in Brabant die zich bezighoudt met zorg voor verslaafden. Hoofdtaken: millenniumproblematiek en telecommunicatie.

Interim Hoofd Facilitaire Zaken


Horeca Maere

Adviseren over de toekomstige maaltijdvoorzieningen in de gehandicaptenzorg. Langlopend proces, waarbij na zorgvuldige overwegingen is overgegaan tot het inkopen van vriesverse- en kant-en-klaar-maaltijden.

Adviseur Projectgroep Maaltijdvoorziening en Horeca Maere


GGZE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven)

Na de fusie met de RIAGG vormgegeven aan de nieuwe facilitaire dienst, waarbij integraal management en vraaggestuurd werken hoog in het vaandel stonden. Als gevolg hiervan de keuken gesloten (maaltijden ingekocht), restaurant en schoonmaak uitbesteed. Het gehele proces is mede onder mijn leiding en verantwoordelijkheid gerealiseerd.

Sectorhoofd Hotel GGZE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven)


Beursgebouw Eindhoven

Zelfstandig horecaondernemer. Projectmatige werkzaamheden tijdens grote en kleine evenementen in het Beursgebouw in Eindhoven.

Exploitant festival services
Beursgebouw Eindhoven


Le Grand Bernard

Frans Nederlandse organisatie (Accor / Vendex) actief op het gebied van exploitatie van bedrijfsrestaurants in ziekenhuizen en (productie)keukens in de gezondheidszorg. Als operational manager integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen.

Operationeel Manager
Le Grand Bernard

 


Belved'air Eindhoven Airport

Innoverende onderneming op Eindhoven Airport met eigen restaurant, party- en airlinecatering. Als bedrijfleider mede verantwoordelijk geweest voor de gerealiseerde doelstellingen.

Bedrijfsleider restaurant
Party- en Airline catering Belved'air Eindhoven Airport

test

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *