Projectmanagement

Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het project, wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen, die daardoor makkelijker te overzien zijn. Hieronder wordt een faseringsmodel gegeven dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen. Het werkt met zes fases.

0-meting

Definitie

Ontwerp

Voorstel

Realisatie

Nazorg

Fase 1, De 0-metingFase 1, De 0-meting
De nulmeting is meestal de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Als er geen gegevens zijn over de huidige situatie is het moeilijk om te zien of doorgevoerde veranderingen en verbeteringen daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Er is immers geen vergelijkingsmateriaal van de beginsituatie. Een nulmeting zorgt er dus voor dat er wel gegevens van de beginsituatie zijn, zodat er na het doorvoeren van verbeteringen/veranderingen een vergelijking gemaakt kan worden.

- Definiëren van de opdracht/Business case - Wat is de huidige situatie
- Interview direct betrokkenen
- Desk research personele en financiële gegevens
- Field research werkprocessen

Fase 2, De definitieFase 2, De Definitie
Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn.

- Wat is de huidige situatie
- Werkprocessen
- Personeel
- Financieel
- Wat is de doelstelling van de Business Case?

Fase 3, Het OntwerpFase 3, Het Ontwerp
Met de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt. In de ontwerpfase wordt er een ontwerp of worden er enkele ontwerpen gemaakt waarmee wij denken het projectresultaat te kunnen bereiken. Uit de gemaakte ontwerpen wordt door de bestuurders van het project een keuze gemaakt voor het definitief te realiseren ontwerp.

- Ontwikkelingen extern en intern
- Wat zijn de alternatieven?
- SWOT analyse
- Toekomst scenario

Fase 4, Het VoorstelFase 4, Het Voorstel
De voorbereidingsfase is klaar als het uitvoeren 'zo' kan starten. Alles moet dus duidelijk zijn voor de uitvoerende partijen. In sommige, met name wat kleinere projecten, is een formele voorbereidingsfase wellicht overbodig. Het gaat erom dat duidelijk is wat er moet gebeuren in de realisatiefase, door wie en op welk moment.

- Consequenties toekomstig scenario
- Personeel
- Financieel
- Werkprocessen

Fase 5, De RealisatieFase 5, De Realisatie
Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Voor hen lijkt het alsof het project nu pas gestart is. Het is de 'doe' fase. In deze fase is het van belang om de vaart er goed in te houden.

- Implementatieplan
- Communicatie betrokkenen
- Implementeren

Fase 6, De NazorgFase 6, De Nazorg
In de nazorgfase wordt alles geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Voorbeelden van activiteiten die in de nazorg plaatsvinden zijn handleidingen schrijven, instructie en training voor gebruikers, helpdesk inrichten, onderhoud van het resultaat, evaluatie van het project zelf, schrijven van het projectverslag, een feestje om het bereikte resultaat te vieren, overdracht naar beheerders, opheffen van het projectteam en dergelijke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *