Mijn verwachtingen voor het nieuwe jaar 2014

Ik wens u alle goeds voor 2014 dat al uw verwachtingen mogen uitkomen!

Mijn verwachtingen voor het nieuwe jaar 2014:

Scheiden van wonen en zorg

De care sector zal door het scheiden van wonen en zorg, duidelijkheid aan de huurder moeten gaan bieden, welke service en welke producten tegen welke prijs er geboden worden.

We hebben kennis en kunde in huis om instellingen hierbij te ondersteunen. Afhankelijk van uw situatie ontwikkelen we samen met uw medewerkers op locatie de producten en diensten passend bij de cultuur en de verwachtingen van uw huurders. Marktconforme prijzen en kostprijscalculaties maken inzichtelijk of u op verantwoorde wijze de toekomst in gaat in het verlenen van services.


Groeien van kleinschalige voorzieningen

De kleinschalige voorzieningen in de care sector zullen fors gaan groeien en medewerkers zijn als team integraal verantwoordelijk om samen met mantelzorg zorg en dienstverlening vorm en inhoud te geven.
In samenwerking met netwerkpartners hebben we app’s ontwikkeld om de kleinschalige woonvoorzieningen maximaal te faciliteren om bedrijfsprocessen (HACCP, Legionella, Brandveiligheid, bestellen, schoonmaak kwaliteit) te borgen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en periodiek wordt hen gevraagd (push-bericht) te rapporteren. Management, directie en Raad van Bestuur heeft middels het dashboard integraal overzicht over die zaken die kwalitatief geborgd moeten zijn. Pilots zijn in 2013 opgestart en succesvol geëvalueerd.


Afname intramurale voorzieningen

Door afbouw van vierkante meters in de intramurale voorzieningen in de care sector is een regie organisatie de passende organisatie vorm om mee te kunnen bewegen op de bewegingen in de organisatie.
Het afgelopen jaar hebben we voor de 5e maal – in ons 15 jarig bestaan – succesvol een regie organisatie mogen inrichten. Complex proces in een steeds ingewikkelder wordende arbeidsmarkt (recessie,UWV, sociaal plan, vakbonden). We zijn klaar voor een nieuwe opdracht!


Participtatie maatschappij

De ontwikkeling van de participatie maatschappij, zoals onze premier het noemt, zal professioneel gefaciliteerd moeten worden op geleidde van de initiatieven uit de gemeenschap/community. Samen met twee partners hebben we de ‘intel-insite’ ontwikkeld. Dat wil zeggen dat we in 2014 in staat zijn om initiatieven uit de gemeenschap daar waar men dat wenst te ondersteunen en te begeleiden. Een soort van cafetaria model waar de gemeenschap uit kan putten om op onderdelen toch professioneel te kunnen werken. We zoeken in 2014 een projectleider, die met oor en oog voor de community, dit product in de markt kan zetten. Een kandidaat met senioriteit die bewezen heeft te kunnen schakelen met gemeentes, corporaties, maar net zo makkelijk met de vrijwilliger uit de wijk. Laat het weten, we gaan graag in gesprek!


Ronde Tafel

Vrijwilligerswerk was voor mij al normaal. Middels mijn lidmaatschappen van De Ronde Tafel (117) en de Lions (Nuenen) heb ik jaren lang, direct of indirect een bijdrage mogen leveren aan de maatschappij. Na enkele jaren ‘rust’, het afgelopen jaar de draad weer opgepakt. Heel erg mooi en vooral heel waardevol om het project Elysion in Eindhoven mede te mogen ondersteunen. Samen met de ouders en hun kinderen geven we vorm en inhoud aan hoe men gaat wonen en leven. Op basis daarvan komt de inrichting van de woonvoorziening voor 9 jong volwassenen tot stand. Zij gaan met professionele begeleiding op zichzelf wonen in september 2014. Ik zoek nog leveranciers die m.n. op inrichting (meubilair, stoffering, verlichting, keuken, keukeninrichting) een bijdrage willen leveren, ik hoor het graag.


Dank voor het lezen en mocht u vragen of belangstelling hebben, schroom niet om contact op te nemen:
Meer informatie?

Geplaatst in Algemeen en getagd met , , , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *